•       ارتباط با ما  
 •    FA / فارسی
 • Full Win

   
  بدون نیاز به فیکسچر و کانکشن مولیون برش بزنید و مونتاژ کنید 
  کلاس اشتعال پذیری EN 13501-1 A1
  مقاومت  در برابر نور خورشید Qualicoat کلاس 1: 25 سال
  نفوذپذیری حرارت و گرما Uw= 1.7 w/m2k
  کلاس اشتعال پذیری A1 - EN 13501-1
   قابل اجرا  برای ارتفاع 4.5 متر